SOL.LICITUD D´ALTA

 

Coneixent els fins, activitats i objectius de l’Associació, sol.licito l’ingrés com a Membre Associat actiu

Aquest any 2020 l´Associació ha decidit suspendre el cobrament de la quota de Soci, per el que totes les altes seran gratuïtes.

  abonaré la quantitat de 100 € en concepte de quota d’entrada (25 €) i quota anual (75 €). 

Powered by BreezingForms