Consell de Turisme i Ciutat

L’ACPT ha estat elegida finalment, per ser un dels 6 representants de l’empresariat turístic del flamant Consell de Turisme i Ciutat

Benvolguts associats i associades,

Es un plaer i orgull per l’Associació Catalana de Professionals del Turisme, informar-vos que l’ACPT ha estat elegida finalment, per ser un dels 6 representants de l’empresariat turístic del flamant Consell de Turisme i Ciutat constituït en un acte solemne en el saló Consell de Cent de l’Ajuntament de Barcelona en el dia d’ahir, dilluns 2 de maig de 2016.

En els objectius de l’ACPT, un d’estratègic i important es la vinculació dels subsectors que la composem amb les institucions publiques del nostre àmbit, en aquest cas amb l’Ajuntament de Barcelona.

S’inicia un procés que serà llarg i no fàcil per buscar l’encaix de l’activitat turística a Barcelona i la convivència amb la ciutadania. S’ha demanat que aquest procés sigui obert, plural, participatiu, Intel·ligent i tenint en compte totes i cadascuna de les sensibilitats dels diferents agents involucrats, que son tots. Un procés veritable i real !

Com a membre de l’ACPT que ets, sàpigues que ara ens tens també per la teva contribució en aquest Consell, i que les teves aportació i inquietuds podran ser recollides per tal de ser traslladades en l’àmbit i moment corresponent.

Ens felicitem per aquesta nova fita i estem a la vostra disposició per ampliar la informació que calgui, tot i que aquest punt es tractarà de manera més amplia a la Junta General que es celebrarà a finals d’aquest mes de maig i que us avisarem en breu.

Salutacions cordials,

Robert Torregrosa

President ACPT