Allotjament turistic en vivendas

Primer macro estudi que es realitza a Espanya sobre l'Impacte del Negoci de Lloguer d'Habitatges per a ús Turístic a través de plataformes on line P2P.

Allotjament turístic en vivendas de lloguer. Impacte i reptes associats.

Primer macro estudi que es realitza a Espanya sobre l'Impacte del Negoci de Lloguer d'Habitatges per a ús Turístic a través de plataformes on line P2P. Recull una anàlisi en profunditat per al conjunt del sector turístic espanyol, amb informació detallada de 22 destinacions, de la dimensió desbordant i creixement exponencial que arriba ja el fenomen i els seus diversos impactes sobre la contribució econòmica i fiscal, l'ocupació, la convivència veïnal, la qualitat de vida de la població i els drets del consumidor. Com a resultat es proposa un marc regulador integral que aspira a reduir les externalitats sobre les societats locals i garantir un marc de competència en igualtat de condicions entre les diferents fórmules d´allotjament.

Descarregar estudi complert