MANIFEST DE L’ACPT SOBRE LA GESTIÓ DE LA COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTIC

Som conscients de que estem vivint moments difícils, i el que és pitjor, amb contradiccions motivades per una situació nova, sense referents donat que ningú de la nostra generació ha viscut res semblant mai abans.

Les opinions sobre com conjugar la salut i l’economia ens fan dubtar constantment.  Les repercussions immediates com desordre social, pobresa, endarreriment, el futur del joves, la situació de la vellesa, el sentiment de sentir-se aïllats,... són complicades. Sovint les decisions polítiques i a vegades científiques, que imparablement dia a dia cauen sobre nosaltres, entren en un excés d´informació aclaparadora i que no som capaços d'entendre i menys de  digerir.

El sector turístic i de serveis, i els associats que formem l´ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DEL TURISME (ACPT), sembla que lamentablement som els que  hem comprat tots el números de la rifa: restauració, transport, agències de viatge, oci, consultoria turística, formació, guies, hoteleria, MICE, promoció turística, etc. Formem el 100% dels perjudicats entre d'altres sectors que estan més o menys en una situació semblant.

Sabem que criticar i protestar forma part de l'ADN humà; però des de l´ACPT, hem estat re-capacitant moltes estones i hem de creure que tot el que es fa és sempre el millor i amb bona voluntat. No obstant, voldríem fer una doble reflexió:

Pels  membres del sector turístic:

Estem en un moment especialment dur, inimaginable, però és necessari mantenir un esperit de lluita. En moments com aquest és quan l’actitud de fermesa és fonamental tant per les persones que treballem en aquest sector, així com per a les nostres famílies. Amb els negocis tancats, amb mesos de facturació minsa o nul·la, no cal dir quins poden ser els nostres sentiments.

La pitjor malaltia a la que ens hem d'afrontar és la falta d´esperança i d’il·lusió, i justament el nostre sector es fonamenta en aquests valors, per tant, us demanem força, la traiem d´on la traiem.

Pels nostres polítics, de qualsevol tendència o administració:

Vosaltres teniu encara la sort de poder cobrar cada mes, si més no una majoria dels que coneixem o dels que esteu prenen decisions importants.

Voldríem demanar-vos que, durant un moment del dia tanqueu els ulls i penseu en la situació que està vivint una gran part de la població: normatives amb criteris canviants; poca unitat d'acció amb una important manca de diàleg entre vosaltres mateixos i amb opinions divergents; uns tràmits administratius complicats, incomprensibles per la majoria de la població. 

No es posa en qüestió la bona voluntat en la gestió de tot plegat, però seria d’agrair una mica de reflexió en l'establiment de criteris clars, amb un punt de coherència i sentit comú. Hi ha un principi bàsic de qualitat que diu: "a més temps de planificació, menys temps d’execució" però justament ara estem en el procés contrari: decisions ràpides canviants, impensades i que tenen implicacions molt importants. 

Amb aquest manifest, volem demanar als nostres polítics que toqueu de peus a terra, que parleu i escolteu, no sols amb paraules sinó també amb el sentiment,  l'opinió de la gent dels sectors implicats.

És absolutament impossible que algunes decisions s’hagin pres coneixent la situació i realitat dels diferents sectors. Us preguem que no ho digueu, perquè s'estaria faltant a la veritat, o bé s’està escoltant a persones alienes a la realitat.

El nostre teixit empresarial està conformat per petits empresaris que des de fa molts anys han aportat el valor del que significa aquest sector i que us poden aportar la informació necessària que contribueixi a prendre decisions més adients a la realitat.

La gestió de la pandèmia de la Covid-19 és responsabilitat de tothom, i des de l'Associació Catalana de Professionals del Turisme  ens posem a la disposició de totes les entitats públiques a fi de contribuir a millorar aquesta situació amb la ferma voluntat de minimitzar l'impacte d’aquest virus en el desenvolupament econòmic i social.

Esperant temps més òptims, sense cap mena de dubte ara és el moment de donar el millor de cadascú de nosaltres.

Associació Catalana de Professionals del Turisme